Interkulturell Träning / Öppna kurser

Med mitt arbete vill jag skapa förbindelser och väcka intresse för varandra. Eftersom färggrann mångfald berikar. Målet är att tillsammans upptäcka nya perspektiv och hitta individuella lösningar.

Referenser