+ 49 (0) 171 5314 586 info@suzanne-forsstroem.de

Interkulturell Träning / Interkulturell kompetens

Med mitt arbete vill jag skapa förbindelser och väcka intresse för varandra. Eftersom färggrann mångfald berikar. Målet är att tillsammans upptäcka nya perspektiv och hitta individuella lösningar.

Redo för utlandet

Ovanlig kommunikation, konstigt beteende, andra uppfattningar, stereotypt tänkande, olika värderingar och främmande vanor är faktorer som kan störa eller till och med förhindra möten mellan två eller flera kulturer. Men kulturella skillnader behöver inte leda till missförstånd, spänningar och konflikter. I min interkulturella träning förmedlar jag dig kompetens att kunna agera så som du önskar, även under press. Med interkulturell sensibilisering och handlingskompetens kan du hantera utmaningar i främmande kulturer på ett säkert och konstruktivt sätt.

Träningsmål

 • interkulturell sensibilisering och handlingskompetens för möten med  främmande kulturer i yrkeslivet, vardagen och privatlivet
 • identifiera, stärka och använda individuella, yrkes-, sociala och strategiska  kompetenser

Träningsmetoder

 • korta föredrag
 • individuella uppgifter och grupparbete
 • informativa, kreativa och praktiska övningar
 • „testa dig själv“
 • rollspel
 • fallstudier

Träningsämnen

 • reflektion av den egna kulturen i mötet med främmande kulturer
 • kulturen och dess betydelse för tänk- och handlingsmönster
 • kulturstandard, kulturdimensioner
 • värdering och tolkning
 • hantering av stereotyper och fördomar
 • interkulturell kommunikation och dess fallgropar
 • hantering av olika arbets- och ledarskapsstilar
 • olika konfliktstrategier

Expressen TV

Expressen Corona

Portrait Suzanne Forsström

Suzanne Forsström

Kontakt

Kontakt
E-Mail:
info@suzanne-forsstroem.de
Phone:
+ 49 (0) 30 392 393 0
Mobile:
+ 49 (0) 171 5314 586
Fax:
+ 49 (0) 30 805 815 60

Referenser