+ 49 (0) 171 5314 586 info@suzanne-forsstroem.de

Interkulturell Träning / Coachning Sverige

Med mitt arbete vill jag skapa förbindelser och väcka intresse för varandra. Eftersom färggrann mångfald berikar. Målet är att tillsammans upptäcka nya perspektiv och hitta individuella lösningar.

Träningsmål

Interkulturell sensibilisering och handlingskompetens för möten med tyskar i yrkeslivet, vardagen och privat

Träningsämnen

 • Reflektion av den egna kulturen i mötet med den tyska kulturen
 • Kulturen och dess betydelse för tänk- och handlingsmönster
 • Hantering av stereotyper och fördomar
 • Kommunikationsstil
 • Arbets- och ledarskapsstil
 • Hantering av konflikter, konflikt-management
 • Beslutfattning
 • Projektledning
 • Teamutveckling
 • Cross-Cultural Marketing

Interaktiv kunskapsförmedling om Sverige

 • Geografi
 • Historia
 • Politik
 • Näringsliv
 • Fritid
 • Lifestyle
 • Mat
 • Kultur
 • Media
 • Språket
 • Service – viktiga informationer
 • Do’s and Taboos – vett och etikett

Referenser