Start2020-06-26T15:27:11+00:00

Interkulturell Träning

Interkulturell kompetens
Träning – Sverige / Tyskland

Journalistik

Reportage, Porträtt, Feature och Rapport

Översättning

Filmöversättningar, Undertextning, Press, Media,
Skönlitteratur, Reklam, Psykologi…

SF_SUZANNE-FORSSTRÖM_orange-245x165
Twitter Suzanne Forsström

Vad betyder «tegnellisera»?

Tegnellisera = blind för verkligheten,
vägra att erkänna fel, tala mot bättre vetande, anpassa verkligheten till ens egna uppfattningar, ignorera andras argument.

Göra en Tegnell = göra ett grovt fel.

Suzanne Forsström

Som född svenska växte jag upp tvåspråkig i Tyskland och Sverige. Med min motsvarande akademiska utbildning och mina kompletterande studier känner jag till båda ländernas kulturella skillnader och gemenskaper väldigt väl. Som interkulturell tränare sensibiliserar jag för missförstånd som kan uppstå och hur svenskar och tyskar kan samarbeta friktionsfritt. Som journalist skriver jag om Sverige i tyska media. Som översättare och tolk (DE<SV och SV<DE) vet jag vad som sägs mellan raderna.

Medlemskap