+ 49 (0) 171 5314 586 info@suzanne-forsstroem.de

Om mig

Interkulturell tränare, journalist, översättare: Med tyska och svenska som modersmål känner jag till de kulturella skillnaderna & likheterna i båda länderna mycket väl.

Suzanne Forsström

Mentor 2022

Suzanne Forsström

Som född svenska växte jag upp tvåspråkig i Tyskland och Sverige.

Med min akademiska utbildning och mina kompletterande studier känner jag till båda ländernas kulturella skillnader och gemenskaper väldigt väl.

Som interkulturell tränare sensibiliserar jag för missförstånd som kan uppstå och hur svenskar och tyskar kan samarbeta friktionsfritt.

Som journalist skriver jag om Sverige i tyska media.

Som översättare och tolk (DE > SV och SV > DE) vet jag vad som sägs mellan raderna.

Denna tredubbla specialiseringen ger mig ett helhetsperspektiv.

Medlemskap