+ 49 (0) 171 5314 586 info@suzanne-forsstroem.de

Översättning

Film Översättningar, Undertextnung, Voice-Over…
Med svenska och tyska som modersmål översättar jag tyska > svenska och svenska > tyska

Referenser

 

För mig som översättare och tolk är det viktigt att översätta mellan raderna. Att tolka det som inte har sagts men menats för att uppnå både en språklig och kulturell förståelse.

Att översätta på ett interkulturellt och kreativt sätt betyder att transportera sociokulturella vanor och egenheter från källspråket till målspråket.

Med svenska och tyska som modersmål översättar och tolkar jag DE > SV och SV > DE

Mina huvudområden: Filmöversättning (Voice-Over och Synkronisering), Undertextning, Filmmanus, Press Media, Skönlitteratur, Turism, Konst, Kultur, Teater, Psykologi, Reklam.

Referenser