+ 49 (0) 171 5314 586 info@suzanne-forsstroem.de

Interkulturell Träning / Träningsmetoder

Med mitt arbete vill jag skapa förbindelser och väcka intresse för varandra. Eftersom färggrann mångfald berikar. Målet är att tillsammans upptäcka nya perspektiv och hitta individuella lösningar.

För att säkerställa hållbar kunskap och kompetens använder jag följande metoder:

Affektive Trainingsmethodenaffektiv
Verhaltensbezogene Trainingsmethodenbeteende
Kognitive Trainingsmethodenkognitiv
Undervisningen sker på ett kreativt och omväxlande sätt genom individuellt arbete, grupparbete, korta föredrag och gruppdiskussioner. Fokus ligger på erfarenhetsbaserad undervisning. Deltagarna upplever aktivt själva de olika kulturella synvinklarna, tänkesätten och handlingsmönstren.

Följande övningar används bland annat för detta ändamål:

 • Rollspel
 • Individuella uppgifter
 • Övningar i smågrupper
 • Simulationer
 • Improvisationsteater
 • Självtest
 • Jämförelse av internationell reklam – kulturens spegel
 • Culture Contrast
 • Culture assimilator
 • Critical incidents
 • Fallstudier

Referenser