+ 49 (0) 171 5314 586 info@suzanne-forsstroem.de

Publikationer & Intervjuer

Med mitt arbete vill jag skapa förbindelser och väcka intresse för varandra. Eftersom färggrann mångfald berikar. Målet är att tillsammans upptäcka nya perspektiv och hitta individuella lösningar.

Referenser