Min person2020-05-12T15:56:39+00:00
SF_SUZANNE-FORSSTRÖM_orange-245x165
Expressen_Corona

Suzanne Forsström

Som född svenska växte jag upp tvåspråkig i Tyskland och Sverige. Med min motsvarande akademiska utbildning och mina kompletterande studier känner jag till båda ländernas kulturella skillnader och gemenskaper väldigt väl. Som interkulturell tränare sensibiliserar jag för missförstånd som kan uppstå och hur svenskar och tyskar kan samarbeta friktionsfritt. Som journalist skriver jag om Sverige i tyska media. Som översättare och tolk (DE<SV och SV<DE) vet jag vad som sägs mellan raderna.

Medlemskap