Interkulturell Träning/Coachning

Interkulturell Träning2019-10-04T16:51:00+00:00

Med mitt arbete vill jag skapa förbindelser
och intresse för varandra.
En färggrann mångfald berikar.
Låt oss gemensamt hitta nya perspektiv och individuella lösningar.

SF_IMG_4329
SF_IMG_0181
SF_IMG_2868
knakke_auf-tisch
SF_IMG_4875

Interkulturell träning Sverige

Träningsmål

Interkulturell sensibilisering och handlingskompetens för möten med svenskar i yrkeslivet, vardagen och privat

Träningsämnen

 • Reflektion av den egna kulturen i mötet med den svenska kulturen
 • Kulturen och dess betydelse för iakttagelser, tänkande, känslor och beteende
 • Värdering och tolkning
 • Hantering av stereotyper och fördomar
 • Självbild – omgivningens bild
 • Kommunikationsstil
 • Lyssnande stil
 • Arbets- och ledarskapsstil
 • Förhandlingsstil
 • Konfliktlösning
 • Beslutfattande
 • Hierarkiska strukturer – teamarbete
 • Teamutveckling
 • Projektarbete
 • Cross-Cultural Marketing

Interaktiv kunskapsförmedling om Sverige

 • Geografi
 • Historia
 • Politik
 • Näringsliv
 • Fritid
 • Lifestyle
 • Mat
 • Kultur
 • Media
 • Språk
 • Service – viktiga informationer
 • Do’s and Taboos – för vett och etikett
swe_5454
SF_IMG_3095
SF_IMG_3705
SF_IMG_8753
SF_solvik haus
SF_IMG_4421
SF_IMG_8199
SF_1995583261-ba4b43f6-1c8c-4111-86b3-30089319204e-2Qa7
brezeln

Interkulturell träning Tyskland

Träningsmål

Interkulturell sensibilisering och handlingskompetens för möten med tyskar
i yrkeslivet, vardagen och privat

Träningsämnen

 • Reflektion av den egna kulturen i mötet med den tyska kulturen
 • Kulturen och dess betydelse för iakttagelser, tänkande, känslor och beteende
 • Värdering och tolkning
 • Hantering av stereotyper och fördomar
 • Självbild – omgivningens bild
 • Kommunikationsstil
 • Lyssnande stil
 • Arbets- och ledarskapsstil
 • Konfliktlösning
 • Beslutfattande
 • Hierarkiska strukturer – teamarbete
 • Teamutveckling
 • Cross-Cultural Marketing

Interaktiv kunskapsförmedling om Tyskland

 • Geografi
 • Historia
 • Politik
 • Näringsliv
 • Fritid
 • Lifestyle
 • Mat
 • Kultur
 • Media
 • Språk
 • Service – viktiga informationer
 • Do’s and Taboos – vett och etikett
reichstag
SF_20140827_170015
SF_IMG_3519
SF_IMG_9872
stolpersteine
SF_IMG_8237

Interkulturell kompetens

Redo för utlandet

Ovanlig kommunikation, underligt beteende, andra uppfattningar, stereotypt tänkande, olika värderingar och främmande vanor är faktorer som kan störa eller till och med förhindra möten mellan två eller fler kulturer

Kulturella skillnader behöver inte leda till missförstånd, spänningar eller konflikter. I min interkulturella träning förmedlar jag dig kompetens att även under tryck kunna agera så som du önskar. Interkulturell sensibilisering och handlingskompetens hjälper dig att möta utmaningar i en främmande kultur på ett säkert och konstruktivt sätt

Träningsmål

 • interkulturell sensibilisering och handlingskompetens för möten med främmande kulturer i yrkeslivet, vardagen och privat
 • realisera, stärka och använda individuella, yrkes-, sociala och
  strategiska kompetenser

Träningsmetoder

 • korta föredrag
 • arbete i enskilt form, med partner eller i grupp
 • informativa, kreativa och praktiknära övningar
 • „testa dig själv“
 • aktuella exempel från interkulturella vardagen

Träningsämnen

 • reflektion av den egna kulturen i mötet med främmande kulturer
 • kulturen och dess betydelse för iakttagelser, tänkande, känslor + beteende
 • kulturstandard, kulturdimensioner
 • värdering och tolkning
 • hantering av stereotyper och fördomar
 • interkulturell kommunikation och dess fallgropar
 • hantering av olika arbets- och ledarskapsstilar
 • olika konfliktstrategier

Träningsmetoder

För effektiv säkring av kunskap och kompetens använder jag följande metoder

kognitiva

affektiva

beteendemässiga

Focus ligger på ett lärande som är verklighetsnära och inriktat på interaktiva upplevelser. Förmedlingen sker på ett kreativt och praktiknära sätt i enskilt form, med partner eller i grupp, korta föredrag och modererade diskussioner

Jag använder bland annat följande övningar

 • Kulturell jämförelse av reklam
 • Culture Contrast
 • Culture Assimilator
 • Critical Incidents
 • Fallstudier
 • Storytelling
 • Rollspel
 • Simulationsspel
 • Improvisationsteater
 • “Testa dig själv”

Publikationer

Schwedisch-deutscher Businessführer
Ziemlich unterschiedliche Freunde

Übersetzt du noch oder verstehst du schon?
Rote Beete, Schleifstein, Schrammelmusik

Maskulines Deutschland – feminines Schweden
Andere Länder – andere Werbung

Kulturvergleichende Werbung
Wann ist ein Mann ein Mann?

Spielzeugwerbung in Schweden –
Rosa Jungs und blaue Mädels

Sex Sells?
Werbung in Schweden und Deutschland

Des einen Lust- des anderen Frust
Werbung in Schweden und Deutschland

Invented in Sweden – Made in Germany
Innovation in Schweden

Lagom
Die goldene Mitte

Prostitution in Schweden
In Schweden verboten – in Deutschland legalisiert

 

Länkar

Werbung Schweden vs. Deutschland

Föredrag / Intervjuer

SF_SUZANNE-FORSSTRÖM_orange-245x165

Vorträge und Interviews über Interkulturelle Kompetenz (länderübergreifend)

Föredrag och intervjuer om Tyskland
(politik, ekonomi, samhället, fridtiden, lifestyle, kultur, media, do’s and taboos)


Riksdagsvalet 1

Riksdagsvalet 2 

Riksdagsvalet 3

Werbung Schweden vs. Deutschland

Muttertag – Lidl zeigt altes Rollenbild

Sweden communicates

Werteprobleme in der Werbung

Intervju från “Facköversättaren” Nr 3/2019 – SFÖ (Swedish Association of Professional Translators) Konferens 2019

Referenser (urval)