Träningsmetoder

För effektiv säkring av kunskap och kompetens använder jag följande metoder

 

kognitiva
affektiva
beteendemässiga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus ligger på ett lärande som är verklighetsnära och inriktat på interaktiva upplevelser. Förmedlingen sker på ett kreativt och praktiknära sätt i enskilt form, med partner eller i grupp, korta föredrag och modererade diskussioner


Jag använder bland annat följande övningar

  • Kulturell jämförelse av reklam
  • Culture Contrast
  • Culture Assimilator
  • Critical Incidents
  • Fallstudier
  • Storytelling
  • Rollspel
  • Simulationsspel
  • Improvisationsteater
  • “Testa dig själv”