Interkulturell träning Tyskland

Träningsmål

 

Interkulturell sensibilisering och handlingskompetens för möten med tyskar
i yrkeslivet, vardagen och privat

 

Träningsämnen

 • Reflektion av den egna kulturen i mötet med den tyska kulturen
 • Kulturen och dess betydelse för iakttagelser, tänkande, känslor och beteende
 • Värdering och tolkning
 • Hantering av stereotyper och fördomar
 • Självbild – omgivningens bild
 • Kommunikationsstil
 • Lyssnande stil
 • Arbets- och ledarskapsstil
 • Konfliktstrategi
 • Beslutfattande
 • Hierarkiska strukturer – teamarbete
 • Teamutveckling
 • Cross-Cultural Marketing

Interaktiv kunskapsförmedling om Tyskland

 • Geografi
 • Historia
 • Politik
 • Näringsliv
 • Fritid
 • Lifestyle
 • Mat
 • Kultur
 • Media
 • Språk
 • Service – viktiga informationer
 • Do’s and Taboos – vett och etikett

 • PDF Interkulturell träning Tyskland

Träningsmetoder »

 

Inom mitt nätverk förmedlar jag gärna tränare för följande länder:
Anglo-Saxiska länder, Argentinien, Islamiska-Arabiska länder, China, Brasilien, Holland, Indien, Mexiko, USA