Interkulturell Träning

Interkulturell kompetens
Träning - Sverige / Tyskland

Journalistik

Land och människor - upplevelserika och äkta 
reportage, porträtt, feature och rapport

Översättning

Filmöversättningar, Filmmanus, Skönlitteratur, Reklam, Psykologi...