Översättare – Tolk

Akademisk utbildning (Univ. Heidelberg)

 

För mig som översättare och tolk är det viktigt att översätta mellan raderna. Att tolka det som inte har sagts men menats för att uppnå både en språklig och kulturell förståelse. Att översätta på ett interkulturellt och kreativt sätt betyder att transportera sociokulturella vanor och egenheter från källspråket till målspråket.

 

Med svenska och tyska som modersmål översättar och tolkar jag
DE > SVE och SVE > DE

 

Mina huvudområden:
Filmöversättning, Filmmanus, Skönlitteratur, Turism,
Konst, Kultur, Teater, Psykologi, Reklam, Media

 

Jag översätter även engelska och spanska till tyska.

 

Übersetzt du noch oder verstehst du schon?
Rote Beete, Schleifstein und Schrammelmusik

 

Min rubrik i nordeuropeiska magasinet Nordis - www.nordis.com
Suzannes WORT Reich
Was bedeutet...?


SVERIGE

Talangvisum
Rattsurfa
Rävdiska
Gubbploga
Läslov
Ploggare

NORGE
Asylbaron
Framandkriger
Sakte TV
Omstilling
Tasteplass
Plastvhal

 

DANMARK
J-Day
Skammermagt
Fedtspil
En god cigar
Lyseslukker
Smykkelov