Min person

Som född svenska växte jag upp tvåspråkig i Tyskland och Sverige. Jag känner till båda kulturena och mentaliteterna väldigt bra. Med dessa personliga erfarenheter har jag haft möjlighet att kunna urskilja, reflektera och förstå kulturella skillnader och dess konsekvenser. Dessa kunskaper samt min yrkeserfarenhet, akademisk utbildning och kompletterande studier påverkar positivt mitt mångåriga arbete som Interkulturell TränareJournalist och Översättare

 

Kompetenzprofil

Medium Magazin - Unternehmerin Suzanne Forsström

 

Attentatet i Stockholm 2017/04/07 - Dokumentationen Stadsmuseet i Stockholm

 

 

Medlemskap:
Svenska Handelskammaren
SIETAR Tyskland, Society for Intercultural Education, Training and Research
INTERCULTURE NETWORK, Nätverk av auktoriserade interkulturella tränare / coacher
DJV - Tyska Journalistförbundet
BDÜ - Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer
SFÖ - Sveriges Facköversättarförening