Interkulturell kompetens

Redo för utlandet

 

Ovanlig kommunikation, underligt beteende, andra uppfattningar, stereotypt tänkande, olika värderingar och främmande vanor är faktorer som kan störa eller till och med förhindra möten mellan två eller fler kulturer

 

Kulturella skillnader behöver inte leda till missförstånd, spänningar eller konflikter. I min interkulturella träning förmedlar jag dig kompetens att även under tryck kunna agera så som du önskar. Interkulturell sensibilisering och handlingskompetens hjälper dig att möta utmaningar i en främmande kultur på ett säkert och konstruktivt sätt

 

  

Träningsmål

 • interkulturell sensibilisering och handlingskompetens för möten med främmande kulturer i yrkeslivet, vardagen och privat
 • realisera, stärka och använda individuella, yrkes-, sociala och
  strategiska kompetenser

 

Träningsämnen

 • reflektion av den egna kulturen i mötet med främmande kulturer
 • kulturen och dess betydelse för iakttagelser, tänkande, känslor + beteende
 • kulturstandard, kulturdimensioner
 • värdering och tolkning
 • hantering av stereotyper och fördomar
 • interkulturell kommunikation och dess fallgropar
 • hantering av olika arbets- och ledarskapsstilar
 • olika konfliktstrategier

 

Träningsmetoder